1044 euro till barnen i Ukraina

09.05.2023 kl. 18:50
Ukraina-promenaden gav i inkomster totalt 1044 euro.
Ukraina-promenaden 22.5 gav i inkomster totalt 1044 euro som Vanda uf. betalat in på Unicef Finlands konto. Vi tackar alla som var med och promenera och dem som betalat in på föreningens konto!