Vanda ungdomsförening grundades 1909 på det område kring forsarna i Vanda å som då kallades Vanda och består av byarna Biskopsböle, Lappböle, Brutuby, Vinikby, Mårtensby och Kvarnbacka samt Sillböle enstaka hemman.

1971 bytte Helsinge kommunform och namn och blev Vanda och då fick det gamla Vanda börja heta Vandaforsen. Men Vanda Uf, liksom dess systerförening likaså 1909 grundade Wanda FBK, har hållit kvar den gamla formen av ortnamnet – och därför heter vår förening fortfarande Vanda Uf.

Vanda Uf har ända sedan 1910 ett eget föreningshus, Björkhem, vid Vandaforsvägen 4 som kräver en hel del skötsel och talkoarbete men också är en viktig förenande länk. Där arrangeras tillställningar av alla de slag. Huset hyrs också ut.

Under de drygt hundra år som föreningen verkat har aktiviteterna varit många och varierande – bibliotek, trädgårdstävlingar, teateraftnar med helaftonspjäser, skidtävlingar, hornkapell, körsång, kurser för barn och för vuxna, frågesport, barnfester, programkvällar med kändisar från forna tiders Harry Brandelius till dagens Ami Aspelund, utfärder med lastbil och med flyg, symöten, stora sommarfester med lotterier, teaterresor, utomhusaktiviteter, och sist men inte minst talkokväll efter talkokväll, vanligen med föreningshuset som objekt.

Föreningen firade sina första hundra år på Björkhem den 25 april 2009 med utställningar, dramatiserad historik och supé. En 100-årsbjörk planterades på gården mot Vandaforsvägen.

Föreningen har omkring 190 medlemmar.